Host miễn phí hỗ trợ MySQL và PHP băng thông cực khủng!

0
Tính năng Thông số
Phí đăng ký Miển Phí
Dung lượng 1500 MB
Băng thông 100 GB / month
Add-on Domains 5
E-mail Addresses 5
MySQL Databases 2
Hỗ trợ PHP
Control Panel Custom Panel
Website
http://www.000webhost.com/

Tính năng khác

  • Simpe Site Builder
  • Backups
  • PHP
  • Cron Jobs
  • Web Mail
  • IMAP Support
  • Web Mail
  • Custom Error Pages
  • Password Protect Directories

Đăng ký miễn phí tại đây!

Share.

About Author

Leave A Reply